Holsby Metall AB

Visselblåsning

Visselblåsningstjänst är av stor vikt för arbetsgivare av flera skäl, vilka tillsammans bidrar till att skapa en mer ansvarsfull, transparent och säker arbetsmiljö.

  1. Identifiering av risker och problem: Genom att uppmuntra till visselblåsning ger vi våra anställda möjlighet att rapportera om oegentligheter eller risker. Detta kan innebära att potentiella problem identifieras tidigt, vilket minskar risken för skador på organisationen, dess anställda, kunder, eller allmänheten.

  2. Förbättrad efterlevnad och internkontroll: Visselblåsning är ett viktigt verktyg för att säkerställa efterlevnad av lagar och regleringar. Det hjälper oss att upptäcka och åtgärda fall av brott mot interna policys eller externa juridiska krav, vilket skyddar organisationen från böter, rättsliga förfaranden och skador på dess rykte.

  3. Stärkt förtroende: Genom att aktivt uppmuntra och skydda visselblåsare visar en vi att vi  värdesätter integritet och rättvisa. Detta kan leda till ökat förtroende både internt bland anställda och externt bland kunder, investerare och allmänheten.