Holsby Metall AB

Från profil till färdig komponent

Som en utav Sveriges ledande producenter av varmpressat gods är vi en stabil och seriös samarbetspartner till såväl stora som små företag. Till dagens kundkrets kan vi räkna flertalet större fordonsleverantörer. Bygg, VVS och infrastruktur är andra marknader som vi också förser med varmpressat gods.

Holsby Metall AB är ur ett nationellt perspektiv, ett medelstort, privatägt företag, verkande i tillverkningsindustrin. Företaget består av två tillverkningsanläggningar, därav huvudfabriken är förlagd i Holsbybrunn, där verksamheten en gång började. Kärnverksamheten såsom ledning, administration, etablerad produktion och tillika slutleverans styrs från den. Huvudenheten är tillika styrande för utlokaliserad produktionsverksamhet, förlagd till kommunens centrala huvudort; Vetlanda.

Års erfarenhet
0
Mkr omsättning
0
Lev detaljer 2023
0
CNC-maskiner
0
Varmpress
0