Holsby Metall AB

Mässing

Vi bearbetar mässing

Mässing är en icke-magnetisk kopparlegering, där koppar är legerat med zink. Det kan förekomma fler legeringsämnen. Vanligast är att mässing består av 65 % koppar och 35 % zink och kan såväl gjutas som svarvas, fräsas och lödas. Den går även att svetsa, men det är ovanligt. På grund av sin gulbruna färg kan den ibland sammanblandas med guld. Mässing leder ström med 15 MS/m. Den har en specifik värmekapacitet på 377 J/kg. Poissons konstant ligger på 0,37. Smältpunkten är 900–940 °C beroende på sammansättningen. Den väger 8400 till 8700 kilogram per kubikmeter.

Holsby Metall erbjuder varmpressning, svarvning samt övrig maskinbearbetning i de mest förekommande mässingslegeringar. Mässing används med fördel på grund av att den är lätt att smida/varmpressa samt för dess enkla bearbetningsegenskaper.

Förekommande slutanvändningsområden

VVS ex kopplingar till vattenrör, element mm
Fordonsindustrin ex växelådsdetaljer, nipplar mm