Holsby Metall AB

Verktygstillverkning

Med egen konstruktion och en modern avdelning för tillverkning av verktyg och fixturer minskas ledtiderna avsevärt från beställning till produktionsstart. Andra fördelar är att genom att man har, ”know how” inom väggarna på den produkt som ska tillverkas, har kontroll över hela processen och kan lägga fokus på de detaljer som är viktiga.

Egen verktygsavdelning

Med egen verktygsavdelning producerar Holsby Metall alla verktyg för egen produktion. Dessutom bedrivs legotillverkning av verktyg till andra industrier.

Vi har bred kunskap och ser gärna att vi får vara med tidigt i kundens projekt och komma med förslag på produktlösningar som ger en kostnadseffektiv tillverkningsmetod samt låga verktygskostnader. Egen verktygstillverkning innebär kortare ledtider från order till färdig produkt. 

Verktygstillverkning sker framförallt genom maskinbearbetning av materialet med hjälp av CNC-styrda fräsar och svarvar. Här har Holsby Metall ett nära samarbete med mjukvaruleverantören Fructus Data som säljer programmet GibbsCAM för 3D-bearbetning.

Previous slide
Next slide