Holsby Metall AB

Lediga tjänster

Vi söker en kvalitetstekniker

Arbetsuppgifterna består bla av. • Att stötta produktionspersonalen i mätning, kvalitetsfrågor och förbättringar. • Att stötta kvalitetsteamet genom att upprätta, bevaka instruktioner och rutiner med

Läs nyheten »