Holsby Metall AB

Transferbearbetning

Transferbearbetning är det självklara valet när man söker en kostnadseffektiv produktionsmetod för skärande bearbetning. 

Superkorta cykeltider med transferbearbetning

Traditionell bearbetning innebär att en maskin, vanligen CNC utrustning, gör ett moment i taget på detaljen. Om det krävs flera operationer innebär det ofta långa cykeltider med flertalet verktygsväxlingar. Alternativet är transferbearbetning vilket är betydligt snabbare och mer effektivt!

Processen

Ämnena placeras i en eller flera bearbetningsfixturer som taktvis matas in och bearbetas på olika stationer i maskinen. Detta innebär att flera operationer av ämnet kan utföras samtidigt, till exempel borrning, fräsning och gängning. När ämnet blir till färdig detalj plockas det av fixturen och ger plats för nya ämnen. 

Det man vinner med transferbearbetning är framförallt tid. För en detalj som kräver tre till fyra operationer är cykeltiden ungefär 60 sekunder med traditionell bearbetning. I en transfermaskin tar samma bearbetning mellan fyra till tio sekunder. Lägger man till bearbetningar på samma station är tiden ändå densamma.