Holsby Metall AB

Aluminium

Vi kan aluminium

Holsby Metall AB köper strängpressade aluminiumprofiler ifrån de stora aluminiumpressverken i Europa. Vi tar hand om hela kedjan där vi från profil till exempelvis en ytbehandlad monterad produkt, kan köpa från ett och samma ställe. Detta gör att det blir en kostnadseffektiv logistik som i slutändan gynnar våra kunder.

Vi väljer leverantör i förhållande till hur slutprodukterna ska se ut, exempelvis om det är stora eller små aluminiumprofiler vi ska leverera. Med vårt koncept blir det också lättare att kundanpassa slutprodukten. Vi har till exempel en monteringsavdelning där vi kan montera delkomponenter till färdig slutprodukt.

Varför aluminium?

  • Den låga vikten ger er en lätt konstruktion vilket i sin tur ofta ger låga utsläpp
  • Hög hållfasthet
  • Profilutformning för just ert specifika önskemål
  • Enkel bearbetning
  • Utmärkt korrosionsskydd
  • Förädling så som maskinell bearbetning, bockning, kapning med mera är kostnadseffektiv
Previous slide
Next slide

Miljöfördelar

Det unika med aluminium gör att den kan återanvändas utan att den förlorar kvaliteten eller andra unika egenskaper som aluminiumen besitter. Dessutom kräver återvinning endast 5% av den ursprungliga energiinsatsen.