Holsby Metall AB

Material

Mässing

Mässing är en icke-magnetisk kopparlegering, där koppar är legerat med zink. Det kan förekomma fler legeringsämnen.

Läs mer »

Aluminium

Holsby Metall AB köper strängpressade aluminiumprofiler ifrån de stora aluminiumpressverken i Europa. Vi tar hand om hela kedjan.

Läs mer »