Holsby Metall AB

Skärande bearbetning

Holsby Metall har etablerat sig som en ledande aktör inom den skärande bearbetningen, en process som är avgörande för att forma och anpassa en mängd olika material till specifika behov och applikationer.

Denna avdelning, som redan hanterar en bred variation av de mest förekommande materialen, upplever en stadig tillväxt och expansion.
Detta speglar inte bara företagets kompetens och kapacitet att möta marknadens krav utan också en växande efterfrågan på precisionsbearbetade komponenter.

Med en fast grund i branschen och en öga mot framtiden, fortsätter Holsby Metall att stärka vår position genom att investera i den senaste tekniken och vidareutbilda sin personal för att säkerställa att vi håller oss i framkant av den skärande bearbetningens utveckling.

Previous slide
Next slide