Holsby Metall AB

Varmpressning

Jämför man varmpressning med traditionell profilbearbetning så finns det många fördelar, exempelvis överlägsna materialbesparingar, lägre vikt och mindre utsläpp. Tester har visat att varmpressade produkter har överlägsna materialegenskaper jämfört med övriga produktionsmetoder. 

Snabb process

Materialet ska varmpressas till den temperatur där formbarheten är optimal. Sedan förs det in i pressverktyget och verktygshalvorna pressar fram formerna på detaljen innan den går vidare för ny bearbetning. 

Själva processen är mycket snabb med en takttid på en till tre sekunder. Verktygen för varmpressning kostar betydligt mindre att ta fram jämfört med verktyg för andra produktionsmetoder. Varmpressat gods blir homogent och minimerar risken betydligt för läckage, om det till exempel är komponenter för vätskor, luft eller gas som utsätts för tryck som tillverkas.

Previous slide
Next slide