Holsby Metall AB

Holsby Metall AB tar hem stororder inom telekom

Holsby Metall AB ska leverera bearbetade aluminiumprofiler till infrastrukturutbyggnad inom telekom i USA och Italien.

Detta innebär ett ordervärde på 100 miljoner under tre år, i samband med detta investeras det även i sex nya produktionslinor.